Category Archives: ปั๊มลมเก็บเสียง

ปั๊มลมเก็บเสียงข้อมูลและประโยชน์

ปั๊มลมเก็บเสียงนั้นเป็นคอมเพรสเซอร์ที่จับอากาศและเพิ่มปริมาณอากาศในพื้นที่เฉพาะที่ความดันบรรยากาศและส่งมอบที่ความดันที่สูงขึ้น โดยการหดตัวของอากาศภายใน ความดันอากาศจะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสร้างพลังงานที่เป็นประโยชน์สำหรับวัตถุประสงค์ทางอุตสาหกรรม การผลิต การพาณิชย์หรือส่วนบุคคลต่างๆ เครื่องอัดอากาศมีความสำคัญมากกว่าการสูบลมยาง เครื่องมือที่ปรับเปลี่ยนได้เหล่านี้ยังสามารถให้พลังงานกับปืนยิงตะปู ปืนฉีดน้ำ

ปั๊มลมเก็บเสียงและเครื่องจักรอื่นๆ ได้อีกมากมาย

ปั๊มลมเก็บเสียงเหล่านี้เปรียบเสมือนปอดของระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณหายใจเข้าลึกๆ เพื่อเป่าเทียนในวันเกิด คุณกำลังเพิ่มความกดอากาศในปอดของคุณ ปั๊มลมเก็บเสียงใช้แรงลมเพื่อผลิตพลังงานให้กับอุปกรณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไปนี้เป็นประเภทของเครื่องอัดอากาศ นี้มีถังในตัวซึ่งเก็บอากาศอัด มอเตอร์จะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อความดันในถังข้ามผ่านระดับที่กำหนด เมื่ออากาศถูกใช้หมดจากถังนั้น แรงดันภายในจะลดลงและมอเตอร์จะเริ่มสร้างแรงดันขึ้นใหม่อีกครั้ง การตั้งค่าแรงดันที่ระบุสามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน

ปั๊มลมเก็บเสียงลูกสูบส่วนใหญ่มีสองประเภท ปั๊มลมเก็บเสียงลูกสูบประเภทนี้มีลูกสูบเพียงตัวเดียวที่อัดและปล่อยอากาศไปยังถังเก็บในตัว ปั๊มลมเก็บเสียงแบบขั้นตอนเดียวมักถูกใช้โดยผู้ใช้ตามบ้านที่มีแรงดันสูงสุด 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ซึ่งมีไว้สำหรับปั๊มลมเก็บเสียงสำหรับงานเบาเป็นหลัก ซึ่งแตกต่างจากคอมเพรสเซอร์แบบขั้นตอนเดียว คอมเพรสเซอร์ดังกล่าวมีลูกสูบสองตัวที่อัดและปล่อยอากาศไปยังถังเก็บ

ปั๊มลมเก็บเสียงแบบคอมแพค
ซึ่งแตกต่างจากคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ คอมเพรสเซอร์แบบคอมแพคเป็นประเภทที่เล็กที่สุดและเบาที่สุดที่มีอยู่ ปั๊มลมเก็บเสียงเหล่านี้ไม่เก็บอากาศเนื่องจากไม่มีถังเก็บในตัวและทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อจ่ายอากาศ ปั๊มลมเก็บเสียงดังกล่าวใช้ในปืนกาวและปืนฉีดขนาดเล็ก สามารถใช้งานได้หลายวิธีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของสิ่งเหล่านี้ สามารถใช้อัดอากาศเพื่อเปลี่ยนองค์ประกอบทางเคมีในระหว่างกระบวนการผลิตปุ๋ย

สามารถใช้เพื่อบำรุงรักษาโรงงานอุตสาหกรรมและเครื่องจักร การใช้งานทั่วไปอย่างหนึ่งของสิ่งเหล่านี้คือในกรณีของเครื่องมือต่างๆ เช่น ที่เย็บกระดาษ ปืนฉีด แซนเดอร์ ปืนเล็บ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคอมเพรสเซอร์อาจสูงขึ้นอยู่กับประเภทของปั๊มลมเก็บเสียง ราคาที่คุณซื้อเพื่อการบำรุงรักษาโรงงานอุตสาหกรรมของคุณ แม้ว่าเครื่องจักรเหล่านี้อาจต้องใช้แรงงานคน แต่ส่วนใหญ่ใช้งานได้กับไฟฟ้าหรือก๊าซธรรมชาติ เครื่องอัดก๊าซธรรมชาติ