Category Archives: หม้อแปลงไฟฟ้า

ความสัมพันธ์ระหว่างหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังและตัวเหนี่ยวนำ

หม้อแปลงไฟฟ้าด้วยการเติบโตของอารยธรรมและอุตสาหกรรม เรารู้สึกทันทีถึงความจำเป็นในการส่งพลังงานเข้าสู่เครื่องจักรของเรา นั่นคือเมื่อความคิดของหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นจริง ตามชื่อที่แนะนำ หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังส่งพลังงานมหาศาลเข้าสู่เครื่องมือกล หม้อแปลงมีหลายประเภทจริงๆ แต่ละรายการสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล หม้อแปลงประเภทต่างๆ ได้แก่

 • หม้อแปลงไฟฟ้า
 • ฟลายแบ๊ค ทรานส์ฟอร์มเมอร์ส
 • หม้อแปลงแรงดัน

หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นสมาชิกของครอบครัวนี้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หม้อแปลงไฟฟ้าได้รับความนิยมอย่างมากจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับระบบที่ทำงานด้วยไฟฟ้า เพื่อส่งมอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้คนทั่วโลก อุตสาหกรรมต้องการแหล่งจ่ายไฟขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถจัดส่งได้โดยหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายเท่านั้น ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนกระแสไฟที่สม่ำเสมอในอุตสาหกรรม ชักนำให้ผู้คนเลือกหม้อแปลงไฟฟ้าที่ทำงานด้วยพลังงานนิวเคลียร์/ความร้อน ดูเหมือนว่าหม้อแปลงเต็มรูปแบบที่ใหญ่กว่าและทรงพลังกว่าจะช่วยให้ผู้คนก้าวทันกับธุรกิจของโลก ผู้ผลิตปฏิบัติตามวิธีการที่แม่นยำบางประการเพื่อส่งมอบหม้อแปลงที่มีคุณภาพดีขึ้น https://www.thaipatanakit.co.th/

 • ใช้ร่วมกับแผงป้องกันไฟฟ้าสถิตสำหรับการลดทอนของแรงดันไฟกระชาก สัญญาณรบกวนที่ละเอียด และทรานเซียนท์
  • ต้องสร้างขึ้นเพื่อรองรับการโหลดที่ไม่เป็นเชิงเส้น
  • ควรพันขดลวดด้วยกระดาษฟอยล์เพื่อลดผลกระทบจากความร้อน
  • หม้อแปลงไฟฟ้าควรรวมตัวนำที่เป็นกลางซึ่งมีขนาดเป็น 2 เท่าของกระแสเฟสที่กำหนด
  • กรณีที่ยึดหม้อแปลงไฟฟ้าควรต่อสายดินตามประมวลกฎหมายการไฟฟ้าแห่งชาติ
  • ข้อบกพร่องทุกชนิดในด้านวัสดุ ฝีมือการผลิต และประสิทธิภาพควรรับประกัน 10 ปีนับจากวันที่ผลิต